Polygraph

  
Man kender Polygraph test fra film og TV.

løgnedetektor test i Danmark

Formålet er at afdække troværdighed og sandfærdige udtalelser fra en person på spørgsmål.

Tilsvarende professionelle test gennemføres bl.a. i USA af NSA, politiet, militæret, Air Force, regeringen, virksomheder og private for at afsløre troværdighed og/eller usandheder i CV'er, kriminalitet, efterforskninger, spionage sager, utroskab mv.

Taler vedkommende sandt - Ja / Nej ?

Polygraph test er en kompleks videnskabelig procedure hvor der stilles samme spørgsmål på forskellige måder for at skabe de nødvendige målinger.

Kroppen reagerer på frygt, angst, stress og derved kan usandheder (løgn) måles.

Engelhard - vi finder svaret !

En Polygraph måler forskellige fysiologiske reaktioner der er knyttet til det autonome nervesystem. Kropslige reaktioner som man normalt ikke har kontrol over.

 

En Polygraph måler:

ændringer i blodtryk
ændringer i puls
ændringer i sved udslip
ændringer i hud reaktion
ændringer i vejtrækning

Disse ændringer analyseres via moderne computer teknologi og software (OSS) og resultatet har en sandsynlighed på
op til 98,5% jf. Amerikansk forskning og studier.

Disse reaktioner (målinger) viser om en person taler sandt eller lyver.

LØGN !!!

Vi anvender top moderne Polygraph udstyr
til at foretage målinger på spørgsmål.

Engelhard - vi finder svaret !  Engelhard - vi finder svaret !

Testrapport udleveres efter testen.

  
Taler vedkommende sandt - Ja / Nej ?
Engelhard - vi finder svaret !